Kagamine Rin & Len là Vocaloid thứ 2 trong dòng Character Vocal Series (CV02), là Vocaloid thứ 4 được chế tạo bới Crypton Future Media, ra mắt vào ngày 27/12/2007. Vocaloid này gồm 2 Voicebank khác nhau: Là Kagamine Rin và Kagamine Len. Giọng của Rin Len là do Asami Shimoda, 1 VA tài năng và nổi tiếng cung cấp.

rinlen

Các bạn có thể click lên hình để xem hình và giới thiệu thông tin về Rin và Len nhé.

Comments

comments