Hiệnnay trên các kênhchia sẽ đã có bản live-web chất lượng tạm được, để thưởng thức không khí của magical mirai 2016

các bạn có thể xem nhanh trước khi bản quyền sờ gáy đến videoclip này.

Chúc các bạn may mắn.

Comments

comments