đợt này bé plusie Miku Santa khá thú vị, hi vọng mặt hàng này có nhiều để các bạn...