Cuối tuần này Touch Fes 2016 với nhiều khách mời đến từ Nhật, các mảng nghệ sĩ, ca nhạc...