Trong năm 2017, Miku sẽ có một đợt hợp tác biểu diễn cùng với nghệ thuật trống truyền thống...