Phiên bản thiết kế Miku Snow 2015 đã chính thức có kết quả như trong hình. Cô bé Miku và pet mới của năm sau. Các bạn hãy chuẩn bị đón chờ bé trong các sự kiện tiếp theo.

Mọi người kêu gọi một đợt revote vì 2 bé snow và pet nhìn lạc quẻ quá, nhưng đây là kết quả cuối cùng, có thể bên nhà phát hành họ cũng sẽ cho một bé pet phụ nào đó tham gia

mikudesign4

racingmiku2014

Hai mascot cho phiên bản Miku racing 2014 -  bạn đã nhìn thấy mẫu racing 2014 chưa nhỉ.

gscmikuracingAki-san  (CEO GSC) cũng tham gia buổi giởi thiệu thông tin này, các bạn ó thấy loạt poster hấp dẫn không, Magical Mirai 2014  và Miku 7thDragon 2020

mikuracingdayo

Nữ thần khủng hoảng đã xuất hiện – các bạn đoán đúng rồi đó, bé chính là MikuDayo

mikudesing5

Một phiên bản Miku khác cũng sẽ xuất hiện trong mùa tới, hiện chỉ có góc nhìn từ phía sau.

Đến giờ ad vẫn chưa rờ được váo đến bé miku snow 2014 nữa là.

Chương trình kéo dài 2 giờ của GSC cũng vừa kết thúc

http://newswp.akibavn.com/2014/05/14/magical-mirai-2014-va-co-nang-miku-snow-2015-miku-no-jikan/

Comments

comments