Tokyo Game Show là 1 sự kiện thường niên, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1996. Đúng...