Volk đã tung ra một set hoàn chỉnh theo phong cách Twinlker Star ~ snow miku 2017 cùng với...