miku future live là một game độc lập mà sega sẽ phát hành vào 14.10.2016 tới. Game dựa trên...