ca khúc mới cho miku Snow 2017 đã được tung lên 2 tuần trước. Thiết kế 2017 vẫn giữ...