Miku expo lại bùng cháy, lần trước tin tức về mikuexpo tại thị trường Nhật với các thành phố...