Yub, các bạn đã biết Magical Mirai 2017 rồi chứ, chương trình diễn ra vào ngày 2 và 3/9.2017...