Đã bắt đầu vào mùa racing Miku 2016, nhưng 2015 vẫn chưa thấy nendoroid đâu. Ad có đặt mua hai bé mà đến giờ vẫnbặt tăm.
Trên twitter gốc của Racing Miku cũng vừa có cập nhật một số hình ảnh mới của series. các bạn có thể xem lướt qua và có thích không thì đặt nhé

Chủ đề racing miku 2015 là kỵ sĩ cưỡi ngựa. Lần đầu nhìn thấy art của em nó có chút bất ngờ, không hiểu dụng ý của series.

CBut4IPVIAAL901

CD49NB4VIAABC50

CD9jX4xUgAAfhy8

CH7CSCCUkAAVkfy

CH7NaGoUEAA_ubN

CI-G_vkUYAAaTb4

CL2rnd-VEAAsr_a

Comments

comments