Cuối cùng thì MIkusnow 2017 đã kết cuộc bình chọn. Bé MIku 2017 đã xuất hiện rất là dễ thương, đầm bung xòe chứ không kiểu thể thao và cú vọ như năm ngoái nữa.

Miku snow 2017 – Tác giả: :http://piapro.jp/t/HKTc
Dự kiến sản phẩm sẽ ra mắt vào lễ hội mikusnow thường niên tại hokkaido tháng 2.2017.

mikusnow2017_01

mikusnow2017_02

mikusnow2017_03

Comments

comments